top of page

Dự án ‘charkha’ của LIVE architecture ở Mumbai, Ấn Độ

Project info:

Area: 83.6 m2 weight: 22 tonnes height: 11 m


‘charkha’ của LIVE architecture ở Mumbai, Ấn Độ, tất cả hình ảnh do LIVE architecture cung cấp.

Công ty thiết kế Ấn Độ LIVE architecture (nuru karim) đã gửi cho chúng tôi những hình ảnh về ‘charkha’, một tác phẩm ngoài trời cao 11 mét ở cross maidan, Mumbai, Ấn Độ. Đây là dự án chiến thắng trong một cuộc thi thiết kế đài tưởng niệm, dự án lấy cảm hứng từ biểu tượng ‘bánh xe quay’ do Mahatma Gandhi thúc đẩy để thể hiện phổ biến của Ấn Độ hiện đại về các khía cạnh xã hội và văn hóa.


Dự án ‘charkha’ của LIVE architecture ở Mumbai, Ấn Độ

Gồm một loạt các khung tam giác, tác phẩm điêu khắc là một cấu trúc không gian động, có vẻ như thay đổi hình dạng tùy thuộc vào góc nhìn của người xem. Ba cột uốn cong phục vụ như là xương sống của khung, cho phép tác phẩm nhô ra một hướng trước khi quay trở lại nền 9m x 9m. Mỗi đơn vị tam giác đều là duy nhất, thể hiện ý niệm ‘đoàn kết trong đa dạng’ cũng như sự phong phú của nhiều nền văn hóa.


Dự án ‘charkha’ của LIVE architecture ở Mumbai, Ấn Độ

Được phát triển bằng một applet số hóa, cử chỉ xoắn ốc của một bánh xe quay được khám phá với nhiều thông số: đường kính, mật độ, tốc độ và hình học. Một khi một cấu trúc tự duy trì được xác định, tác phẩm được sản xuất sẵn thành sáu miếng riêng biệt trước khi được lắp ráp tại hiện trường. Trong khi chủ yếu là một diễn giải trừu tượng, thiết kế thể hiện ý nghĩ lý của bánh xe quay và sự tiến bộ bền vững của Ấn Độ thông qua chuyển động và xây dựng hình ảnh của nó.


Dự án ‘charkha’ của LIVE architecture ở Mumbai, Ấn Độ
Comments


bottom of page