top of page

PARAMETRIC.VN

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok

​CONNECT WITH PARAMETRIC.VN

Một thành viên của ATTRACTOR.VN

Chúng tôi tập trung chuyên nghiệp và nghiêm túc vào thiết kế parametric, và muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng thực tế thiets kế thuật toán đến tất cả những ai quan tâm.

Với kinh nghiệm ứng dụng thực tế xu hướng thiết kế tham số từ 2008 đến nay,. cùng những kết quả đã đạt được, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức ứng dụng Parametric Design đến với thể hệ các KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM.

Parametric Design, là 1 xu hướng thiết kế chung đa lĩnh vực từ những năm 2004 và cho đến nay, Parametrc Design như 1 kỹ năng không thể thiếu cho các nhà thiết kế trong kỹ nguyên công nghệ số.

Việt Nam cũng nằm trong làn sóng phát triển này, và trong hơn 10 năm nghiên cứu ứng dụng thực tế với nhiều kết quả định hình rõ nét, CHÚNG TÔI SẼ LÀ CẤU NỐI CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG giúp các nhà thiết kế có thể tiếp cận công cụ sử dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. nâng tầm giá trị kĩ năng của các nhà thiết kế Việt Nam.

Mời truy cập: attractor.vn để tìm hiểu thêm về các dự án của chúng tôi.

about us parametric.vn
outsource poster
hire us poster
bottom of page