top of page
WHY? GRASSHOPPER & RHINO

PARAMETRIC DESIGN LÀ GÌ?

Parametric Design hay thiết kế tham số là gì và các công cụ để ứng dụng thiết kế tham số trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc là câu hỏi rất được quan tâm trong cộng đồng thiết kế sáng tạo.

Parametric design là một phương pháp dựa trên thuật toán hợp nhất ý định thiết kế với kết quả thiết kế. Parametric design là phương pháp thiết kế được tranh luận nhiều nhất giữa các kiến trúc sư. Nó thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người bằng cách hình thành các dạng hình học và cấu trúc phức tạp thông qua sự tương tác của nhiều yếu tố. 

Đoạn video dưới đây giải thích câu hỏi phổ biến “thiết kế tham số là gì?” Đoạn phim khám phá nguồn gốc của thiết kế tham số và các ứng dụng, gồm các trường hợp áp dụng parametric design trong lịch sử, các kiến trúc sư có nhiều đóng góp và phần mềm mới nhất trong lĩnh vực này.

Mô hình nhà thờ lộn ngược của Antonio Gaudi là một trong những biểu hiện sớm nhất của parametric design, trong đó ông đã tạo ra các vòm dây xích phức tạp bằng các sợi dây treo lơ lửng. Bằng cách điều chỉnh vị trí của những quả cân, ông có thể thay đổi hình dạng của các vòm dây xích và theo đó là toàn bộ mô hình. Cách tiếp cận của ông tương tự máy tính bằng cách quan sát mô hình thay đổi thế nào khi đặt một tấm gương ở phía dưới.

WHY? GRASSHOPPER & RHINO

Thật vậy, nhiều kiến trúc sư đã tham gia vào lĩnh vực kiến trúc tham số. Một ví dụ là Luigi Moretti là kiến trúc sư đầu tiên sử dụng cụm từ kiến trúc tham số hay kiến trúc sư Frei Otto đã nắm bắt được bản chất thử nghiệm của mô hình tham số bằng các hoạt động ‘đi tìm hình thức’ của ông bắt nguồn từ các đường dẫn (paths) và màng xà phòng (soap films).

WHY? GRASSHOPPER & RHINO

Thật vậy, nhiều kiến trúc sư đã tham gia vào lĩnh vực kiến trúc tham số. Một ví dụ là Luigi Moretti là kiến trúc sư đầu tiên sử dụng cụm từ kiến trúc tham số hay kiến trúc sư Frei Otto đã nắm bắt được bản chất thử nghiệm của mô hình tham số bằng các hoạt động ‘đi tìm hình thức’ của ông bắt nguồn từ các đường dẫn (paths) và màng xà phòng (soap films).

WHY? GRASSHOPPER & RHINO
WHY? GRASSHOPPER & RHINO

Nguồn: Kiến Việt

bottom of page