top of page

CÁC KHÓA HỌC

Chúng tôi mang đến các chương trình đào tạo về thiết kế Parametric bằng thuật toán với công cụ Grasshopper 3d và Rhinoceros 3d.

COURSE

DEMO 

COURSE
COURSE
bottom of page