top of page

Studio RAP revolutionizes ceramic ornamentation with 3D printing and computational design

Project Info

Client: BPD(Bouwfonds Property Development), Ballast Nedam Development, Ballast Nedam Bouw West

Architect New Delft Blue: Studio RAP

Contractor and 3D ceramic printing: Studio RAP

Glazing and Firing: Koninklijke Tichelaar

Architect PoortMeesters: VY Architects

Mounting: Kooistra Geveltechniek

Rear structure: Lomax Systems

Photographer: Riccardo De Vecchi

Studio RAP đã cách mạng hóa việc trang trí gốm sứ bằng in 3D và thiết kế tính toán. Dự án New Delft Blue, được thiết kế và in 3D bởi Studio RAP, đã tạo ra một bước đột phá trong việc sáng tạo gốm sứ. Dự án này được thực hiện tại thành phố Delft, Hà Lan, nơi gốm sứ Delft Blue nổi tiếng trên toàn thế giới.

New Delft Blue tái hiện lại những đặc điểm trang trí và từ vựng thiết kế của gốm sứ Delft Blue. Dự án này hy vọng khám phá tiềm năng kiến trúc mới của trang trí gốm sứ trong thế kỷ 21 bằng cách kết hợp in 3D với đất sét, thiết kế tính toán và men thủ công. Hai cổng lớn bao quanh sân chung của tòa nhà cư dân PoortMeesters, là một phần của dự án tái phát triển đô thị quy mô lớn Nieuw Delft. Các cổng có chiều rộng khoảng bốn mét, chiều cao tám mét và chiều sâu mười hai mét, che phủ một bậc thang công cộng lớn. Với nhiều cổng thành phố, những cổng này ám chỉ Delft là một thành phố thương mại thời Trung cổ và cho người qua đường nhìn thoáng qua cuộc sống thôn quê thơ mộng.

Các cổng New Delft Blue dựa trên các đĩa gốm sứ Delft Blue truyền thống. Trong suốt nhiều thế kỷ, từ vựng thiết kế của những đĩa này đã phát triển mạnh mẽ, từ việc sao chép các thiết kế Đông Á của Trung Quốc và Nhật Bản đến việc tạo ra các thiết kế Hà Lan đương đại. Một đặc điểm tái diễn của những đĩa này là sự phân chia giữa khung trang trí theo thiên nhiên và cảnh thôn quê thơ mộng. Do đó, phân chia này đã trở thành nền tảng cho thiết kế New Delft Blue, trong đó cảnh thôn quê thay đổi liên tục là cuộc sống trong sân và các cổng phục vụ như một khung ba chiều với các mẫu thiết kế theo thiên nhiên được tạo ra bằng thuật toán, hướng dẫn người từ không gian công cộng đến sân nửa công cộng.

Khoảng 3.000 viên gạch sứ độc đáo trên hai cổng được in 3D, cho phép tạo ra gốm sứ đương đại đa dạng và độc đáo. Khi hình học của các viên gạch được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp thiết kế mẫu 3D theo thuật toán, các ràng buộc sản xuất như độ dốc tối đa, chiều rộng, chiều cao và độ sâu, co ngót và cấu trúc hỗ trợ nội bộ đã được xem xét. Vì các viên gạch được in 3D, việc biến đổi hình dạng của chúng cho phép tạo ra một loại "vẽ tranh

コメント


bottom of page