top of page

People’s Tower Showcased by NUDES as an Observatory Tower

Updated: Jun 11

Project Details:

Project Name: People’s Tower

Type: Observatory Tower

Architect: Nudes (Nuru Karim – Founder & Principal)

Design Team: Nuru Karim, Salai VV, Aditya Jain, Anuj Modi

“Tháp Nhân Dân” được giới thiệu bởi NUDES như một tháp quan sát là một dự án kiến trúc độc đáo kết hợp giữa thiên nhiên, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng. Dự án này bao gồm 11,520 chậu cây được đặt làm lớp vỏ bên ngoài của tòa tháp. Mỗi chậu cây sẽ được gieo trồng và chăm sóc bởi các thành viên cộng đồng và các bên liên quan khác trước khi được đặt vào vị trí của mình. Điều này có nghĩa là tháp được xây dựng cho mọi người, bởi mọi người.

Tháp được thiết kế để tôn vinh và nhận ra vai trò và đóng góp của người dân trong việc xây dựng quốc gia, đồng thời giải quyết sự hợp nhất của thiên nhiên, nghệ thuật và công nghệ để tạo ra một di sản tích cực cho các thế hệ tương lai. Tháp không chỉ là một không gian quan sát mà còn là một không gian cộng đồng với những quảng trường rộng lớn ở các tầng khác nhau, đỉnh tháp là một nhà hát ngoài trời cung cấp tầm nhìn toàn cảnh.


Các chậu cây không chỉ cung cấp sự thoải mái về mặt vật lý và tâm lý, bao gồm cải thiện chất lượng không khí và giảm mức độ căng thẳng, mà còn phản ánh các ý tưởng như sự đoàn kết, hòa bình, khoan dung, đa dạng, lòng trắc ẩn và lòng thương cảm đối với cuộc sống và thiên nhiên. Sức khỏe của các loài thực vật sẽ được theo dõi thời gian thực bằng cách quét hình ảnh kết hợp với công nghệ ứng dụng, bao gồm cảm biến từ xa1. Nước tái chế sẽ được phun qua các đường ống dọc được nhúng vào cơ sở hạ tầng của tháp.

Tháp Nhân Dân là một ví dụ điển hình về việc áp dụng nguyên tắc thiết kế net-zero và cũng thúc đẩy khả năng tiếp cận phổ quát. Một lối đi xoắn ốc và thang máy là các yếu tố lưu thông chính.


1 view0 comments

Comments


bottom of page