top of page

GG-loop presents MITOSIS | Biophilic Regenerative Ecosystem

GG-loop giới thiệu dự án MITOSIS - một hệ sinh thái tái tạo theo phong cách biophilic. Dự án này được thiết kế bởi kiến trúc sư Sophia Michopoulou và mang đến một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.Ý tưởng: Mitosis là một hệ thống xây dựng modul được tạo ra bằng công cụ thiết kế tham số, tuân theo nguyên tắc thiết kế biophilic và tập trung vào người dùng. Mục tiêu của dự án là tạo ra một kiến trúc tái tạo tích cực cho các khu đô thị quy mô lớn, được xây dựng bằng gỗ dán chéo.Tầm nhìn: Mitosis mong muốn làm sâu sắc hơn hiểu biết về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, tạo ra nhận thức và tạo sự nhạy cảm đối với tầm quan trọng của kiến trúc biophilic trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện tại.Cấu trúc: Dự án Mitosis bao gồm hai phiên bản:

  • Mitosis-XL: Diện tích xây dựng 181,833 m², diện tích đất 22,110 m².

  • Mitosis-XS: Diện tích xây dựng 63 m², diện tích đất 22,110 m².Vật liệu và phương pháp: Mitosis sử dụng gỗ dán chéo (CLT) làm nguyên liệu xây dựng, vừa bền vững vừa kinh tế. Công cụ thiết kế tham số giúp tạo ra các yếu tố độc đáo kết hợp thành một hệ thống tích hợp.Dự án Mitosis không chỉ là một tòa nhà thông thường, mà còn là một bước tiến mới trong việc kết hợp sự sáng tạo và tính thực tế để tạo ra môi trường sống lành mạnh và tương tác với thiên nhiên.13 views0 comments

Comments


bottom of page