top of page

From Grasshopper to the Tangible | A Workshop in Krasnoyarsk

From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk

Sau một khóa huấn luyện thực hành 5 ngày về Grasshopper và Rhinoceros, một nhóm người Nga đã tạo ra một hình dạng được lắp ráp bằng tay từ gỗ dán. Đối tượng này gợi nhớ đến một sinh vật thủy sinh với những phần phụ kiện giống như vảy cá làm nổi bật hình học nền tảng của cấu trúc xương sống của nó.

From Grasshopper to the Tangible | A Workshop in Krasnoyarsk
From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk

Tốc độ sao chép và sự dễ dàng trong xây dựng cho thấy khả năng của hệ thống trong cuộc cách mạng thiết kế công nghệ mới nổi. Những khả năng tạo ra những hình dạng không thể tưởng tượng được giải phóng ngành công nghiệp kiến trúc khỏi mặt tiền vi mô hai chiều truyền thống sang mặt tiền vi mô ba chiều.

From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk
From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk

Một số nhà phê bình có thể coi đây là sự trang trí không cần thiết, tuy nhiên, tôi tin rằng những công nghệ tạo hình học và cắt laser này có tiềm năng mang lại quy mô vi mô của những gì từng là quan trọng nhất trong các phong cách như ‘nghệ thuật và thủ công’. Quy mô của ngón tay đã quá lâu bị bỏ qua.

From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk
From Grasshopper to the Tangible A Workshop in Krasnoyarsk

Chúng ta phải ôm lấy không chỉ kết cấu của vật liệu mà còn các tính chất hình học vi mô là những thành phần thiết yếu trong trải nghiệm chạm của chúng ta. Khi sản xuất trở nên dễ dàng và rẻ hơn, và các kỹ thuật được tinh chỉnh, câu hỏi trong sản xuất tham số có thể được định nghĩa lại từ ‘tại sao làm’ thành ‘tại sao không’?

Comments


bottom of page