top of page

c* (Middle East Architecture Network)“موج — Mawj” là một chiếc ghế được in 3D, được đặt hàng bởi một khách hàng cá nhân và được thiết kế bởi MEAN (Middle East Architecture Network). Từ “Mawj” trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “sóng, gợn sóng, sự gợn sóng”, và tên này phản ánh ý tưởng đằng sau thiết kế.Các mẫu sóng trên bề mặt màu xanh Aquamarine của chiếc ghế gợi nhớ đến những dòng nước của Biển Ả Rập, tại bờ biển Dubai, thành phố nơi chiếc ghế được sáng tạo.Kích thước của ghế Mawj mượn từ tỷ lệ của Ghế Lounge Eames, một trong những chiếc ghế hiện đại nổi tiếng nhất. Ghế được thiết kế như một đối tượng nội thất độc lập, là một tuyên bố cũng như một mảnh nội thất độc đáo. Quá trình thiết kế hình dạng của ghế sử dụng các phương pháp thiết kế thuật toán.Ghế Mawj được thiết kế cho sự thoải mái, tính ổn định cấu trúc và tiện nghi, là một nguyên mẫu cho việc sử dụng các phương pháp tiên tiến trong thiết kế và sản xuất nội thất. Một chuỗi các đường thẳng di chuyển trong không gian tạo thành các lớp cho việc in 3D trong một lớp duy nhất, các đường thẳng dần dần tạo thành đường cong Sine khi bọc quanh hình dạng. Trên mỗi lớp khác, đường cong đảo ngược thành giá trị âm, tạo ra một mẫu dệt mà tạo ra những gợn sóng lớn hơn trên bề mặt.Mẫu này giúp tăng tính cứng vững của cấu trúc, cũng như tạo ra một đặc điểm thẩm mỹ độc đáo, tự nhiên phát triển như kết quả của mô hình hóa tham số của ghế. Sau một loạt các nguyên mẫu, sự chú ý kỹ lưỡng đến các chi tiết nhỏ trong quá trình làm ghế phát triển kết quả. Mẫu sóng dần mờ dần ra ở các cạnh và tăng cường ở phần đỉnh, tránh các vị trí mà lưng sẽ nằm. Mẫu sóng liên tục bọc quanh bề mặt phồng lên, có đường cong kép để đảm bảo tính cứng vững cấu trúc.


موج — Mawj là một bước tiến về tương lai, nơi cần ít vật liệu để thiết kế và tạo hình các đối tượng thành các mảnh nội thất nhẹ và thoải mái, làm phong phú cuộc sống của chúng ta .1 view0 comments

Comments


bottom of page